INFORMACE PRO PILOTY

VFR příručka odkaz:  http://lis.rlp.cz/vfrmanual/actual/lkpc_text_cz.html

Počasí v okolí letiště

WEB Kamery Stanice ČHMÚ v obci Smolnice:

chmi.cz/files/portal/docs/meteo/kam/smolnice.jpg

Kamera se nachází 6.km západně letiště s pohledem na sever

Pravidla a omezení místního provozu:

  1. Mimo publikovanou provozní dobu ( viz VFR příručka ) jsou přílety a odlety na/z letiště LKPC povoleny pouze po předchozí konzultaci s provozovatelem letiště ( ověření provozuschopnosti provozních ploch ).
  2. Vzhledem k poloze letiště pod TMA Praha Ruzyně je nutné veškeré lety uvnitř ATZ LKPC provádět s výškoměrem nastaveným na QNH letiště Praha Ruzyně ( ATIS 122,160 MHz )
  3. Pojíždění provádějte pouze po TWY A, B a C apo RWY 09/27. Ostatní zpevněné a travnaté části letiště jsou neprovozuschopné.
  4. Poskytování informací známému provozu ( RADIO ) dle předpisu L11 dodatek S probíhá v českém jazyce, v angličtině pouze po předchozím vyžádání
Počasí